Kritikkverdige forhold for de eldre

Det henvises til Tore Nygårds innlegg 14. januar.