• Innsenderen nevner Søgnes varaordfører Helge Andresen (H) og KrFs gruppeleder Torfinn Kleivset i forbindelse med E 39 saken i Søgne. Her er disse avbildet i bakken ned mot Trysfjorden i februar i år. FOTO: ARKIV

Hva skal vi tro?

Torsdag 3. april møtte vegvesenet opp på rådhuset i Søgne og fortalte om fremdriften på deres arbeid med E 39 gjennom Søgne.