• Lesbisk5 (2).jpg FOTO: Jon Anders Skau

Gode nyheter fra domprosten

Domprost Bjarne Sveinall har invitert menighetene i domprostiet til en samtale om hvordan den norske kirke kan skape en verdig ramme om forbønn for det likekjønnede ekteskap.