Ikke bare ingeniører!

Ikke misforstå meg. Satsingen på matematikken i skolen må opp, og det må utdannes nok ingeniører.