• Innsenderen er kritisk til kommunesammenslåingsprosessen og trekker paralleller til den tidligere politireformen. FOTO: ARKIV

Er sammenslåing det beste?

Kommunal— og moderniseringsministeren, Jan Tore Sanner, mener åpenbart at kommunestrukturen må endres og at vi må få færre kommuner.