Israel er ingen stat

Den arabiske liga ankerkjenner ikke Israel. Hvorfor er Israel et unntak, spør Åsmund Mjåland, styremedlem i Palestinakomiteen i Vest-Agder 27. mars.