Vilhelm Krag

Vilhelm Krag var en markert personlighet i og utenfor Kristiansand da han levde, og også siden med minnene om han.