Avslørande om toleranse

Det kan stillast mange kritiske spørsmål ved verdien av sokalla omdømmemålingar.