Slutten for KEAS som Inkluderende Bedrift?

KEAS har vært en aktiv IA-bedrift i cirka 10 år.