Bleken-utstillingen

Å bli beriket på det kunstneriske plan, er en gave langt utover hverdagens trivialiteter.