Henrik Wergeland og religionsfrihet

Om å eventuelt fjerne skolegudstjenestene.