Fengsel til Støleheia

Realistisk sett bør et nytt landsdelsfengsel ligge nær rettssalene i Kristiansand.