Pensjon før 67

Vi registrerer at flere menn enn kvinner tar ut pensjon fra før fylte 67 år. Det gjenspeiler et lite hyggelig trekk i arbeidslivet.