Hva slags diagnose hadde et slikt barn fått?

En tilstand som i en barnevernssak sannsynligvis ville resultert i omsorgsovertakelse, blir beskrevet som en normaltilstand i en barnehage.