Nye Norge

Vi har et næringsliv som trenger kvalifisert arbeidskraft og et universitet som trenger å utdanne studenter til et reelt arbeidsmarked.