Når ord blir fattige

Når ord blir fattige, kan man alltids gjøre seg noen tanker isteden. For eksempel kan man tenke litt på hva det er som skjer med ord, slik at de blir fattige?