• operasjon2 (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Til styret Sørlandet Sykehus HF v/ styreleder Camilla Dunsæd

Det burde være mulig å føre en saklig debatt på et mest mulig medisinsk faglig og vitenskaplig grunnlag.