• FLYFRAKT KJEVIK: Avinor inngår ikke i logistikkjeden eller vareflyten på annen måte enn å være tilrettelegger for infrastruktur for både terminaloperatør og flyselskap. En forenklet skisse av vareflyten i forhold til internasjonal flyfrakt fremgår av figuren. FOTO: AVINOR

Flyfrakt fra Kjevik

I noen tilfelle har det offentlige lagt til rette for at private aktører kan opprette og drive effektive godsterminaler i havner og på jernbanen. Driften av disse terminalene er imidlertid et privat ansvar. Slik er det også med flyfrakt.