Hva vil Høyre med Agder?

Den ferske rapporten fra Agderforskning etterlyser regionalt lederskap. Den utfordringen går først og fremst til det partiet som har styrt landsdelen siden forrige valg.