Uro for politikersvada

I gårsdagens avis uttrykker flere politikere uro for at innholdet i sakslistene til Sørlandstinget skal bli for vagt, for generelt og for pratsomt.