Om å utfordre Murbyplanen

Det må forventes at kommunens planadministrasjon og byens politikere ved behandling av den sak som nå annonseres vil stå opp for den foreliggende verneplanen for Murbyen.