KRLE-debatt på Mile-vis

Endringen av RLE-faget i skolen innebærer en stadfesting av kristendommens plass i faget og synliggjøring av kristendommen i navnet KRLE.