Tannhelse og eldre

Gratis tannsjekk annenhvert år virker rotete.