Skolemuseet på Kongens gate skole

Undertegnede var i 1997/98 med i komiteen for å opprette et skolemuseum.