Skolemuseum/Brandmuseum?

Spørsmål til ordfører/varaordfører