KrF og jordvern

KrF har i min kommune vært pådriver for å bygge ned Søgnes beste matjord.