• TØFF PROSESS: Det foregår i disse dager felles opptak til befals- og krigsskolen i Forsvaret. Her fra seleksjonsøvelse på Evjemoen skyte- og øvingsfelt. FOTO: SCANPIX

Viktig rekruttering til det norske samfunn

I disse dager foregår opptak til befals— og krigsskoleen i Forsvaret.