Glemt krise?

Finanskrisen har de siste månedene tatt mye av fokus vekk fra klimakrisen.