Regjeringen Stoltenbergs store sjanse

To nye universiteter i Agder og i Rogaland er en gave til landet. Men hva vi får ut av dem, avhenger av hva vi putter inn i dem.