Flytting av havna

Havnestyret, nesten hele byutviklingsstyret og teknisk direktør har vært på studietur til hovedstaden.