Blant drømmere og dømmere

Næringslivet på Sørlandet fremstår ikke som lagspill utad. Gründere verdsettes kun når suksessen er et faktum. Denne holdningen må snus, hvis vi skal vokse og skape verdier.