NAV i dyp krise

Arbeids— og velferdsetaten står for forvaltningen av 300 milliarder kroner årlig, mer enn en tredjedel av midlene i det norske statsbudsjettet. Derfor er det ytterst alvorlig når Riksrevisjonen ikke finner å kunne godkjenne etatens regnskap for 2008.