En lærers bekjennelser

Mens antallet lærere er redusert, er det samtidig ansatt flere byråkrater på skolekontoret – og jeg antar at både skoledirektør Marie Føreland og politikerne mener at det er slik elevene får mest læringsutbytte.