Nødvendige nedleggelser

Skoledirektøren i Kristiansand vil legge ned Voie og Erkleiv. Dette er i tråd med strukturutvalgets anbefaling.