Et uforståelig selvskudd

I dag stemmer Stortinget for et vedtak og en avgiftsøkning flertallet av representantene er imot. Det er i og for seg ikke en helt unik hendelse, men denne gangen har markedsføringen i forkant vært voldsom.