Overgrep og erstatning

Barne – og likestillingsdepartementet skal nå vurdere om misjonærbarn utsatt for overgrep kan få erstatning på samme måte som tidligere barnehjemsbarn.