Gutten på skauen?

Om jeg så må sulte, finner jeg meg ikke i å bli behandlet som en kasteball, skriver artikkelforfatteren.