• Barn og unge er i en særstilling. For barn er offentlig politikk og forvaltning lite tilgjengelig, skriver Anne Grønsund. Bildet viser henne (t.v.) sammen med Endre Hægeland (i BU), varaordfører Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) og bystyrerepresentant Alf G. Møll da de før sommeren protesterte mot at BU mistet sin møte- og talerett i bystyret. FOTO: Martinsen, Jarle

Barn og unges medvirkning- bare tøys?

For meg er det lett å se alle fordelene med å involvere barn og unge i beslutningsprosesser i kommunen. Jeg får være sammen med dem og se hvordan de beveger seg gjennom prosessene, og jeg får også se resultantene.