Denne gangen er håpet om fusjon større. Og det hjelper utvilsomt at NHO sentralt legger press på sine lokale representanter for en enklere struktur og kutt i kostnadene.Vi synes NHO her går foran med et eksempel til etterfølgelse. Kommunenes Sentralforbund (KS) har nylig vedtatt å legge et felles agderkontor til Arendal. Det er også utmerket. Men hvor blir det av de andre organisasjonene? Arbeiderpartiet befinner seg f.eks. nå i en situasjon der fylkeskontorene i både Aust— og Vest-Agder skal ha ny ledelse. Og neste år må partiet skjære i kostnadene uansett. Hvorfor anledningen ikke brukes til et grep for å samle aktivitetene ett sted, er oss ubegripelig. Men det er ennå ikke for sent.