• Når vi ikke erkjenner vår mangel på innlevelsesevne og forståelse er faren for misforståelser, maktmisbruk og overkjørsel stor, skriver innsenderen. Uten å være klar over det, og uten å ville det kan vi bli krenkende. Bildet er fra den franske filmen "De urørlige". FOTO: SCANBOX

Uten innlevelse blir vår hjelp krenkende!

Det nytter lite med gode intensjoner og fine ord, dersom vi ikke klarer å se den vi ønsker å hjelpe.