Kritikkverdige forhold for beboere

Dessverre registrerer vi fortsatt at en del eldre ikke får den hjelpen de har krav på.