• Brutalismen er lite verdsatt som arkitektonisk stilretning i Norge, skriver artikkelforfatterne. Kanskje skyldes det at den ennå er for ung til at folk flest ser verdien i bygningene fra denne perioden. FOTO: ARKIV

Et brutalt rivingsforslag

Agder Teater er rivingstruet uten at byantikvaren sier et ord. Ivaretas vår felles kulturarv godt nok i Kristiansand kommune?