• Innsenderen nevner Mandal kommune (og ordfører Askildsen) i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i kommunen, og ber han om å vurdere grunnlaget for beregning av eiendomsskatt på ny, siden markedet har falt kraftig. FOTO: ARKIV

Når uforstand går grådighets ærend

Flere kystkommuner på Sørlandet har de senere årene innført eiendomsskatt eller omtaksert eiendommer for å kunne øke sitt inntektsgrunnlag.