• Vi vise fram hvor spennende det er å jobbe med moderne matproduksjon, skriver artikkelforfatterne. For myten om at landbruket er en tungrodd næring uten innovasjon og nyskaping, lever i beste velgående. FOTO: SCANPIX

Sats på norsk landbruk!

Det er dramatisk at fire av ti bønder ikke tror noen vil overta gårdsdriften.