Bondeoppgjøret

Det blir litt tragikomisk å registrere at bøndene nå er så misfornøyd med lønnstilbudet i tariffoppgjøret.