«Grove beskyldninger»

Anna Lund Bjørnsen skriver den 7. juni at jeg beskylder israelkritikere for å være antisemitter – noe som er både feilaktig og en svært alvorlig beskyldning.