90 prosent av de private bedriftene har færre enn 10 ansatte, og hele 99 prosent har færre enn 100 ansatte. Dette illustrerer at små og mellomstore bedrifter utgjør ryggraden i norsk næringsliv.

Gjennom år har vi vært vitne til en mangelfull vilje til å verdsette de som tar risikoen og belastningen som oppstart av sin egen arbeidsplass innebærer. Venstre vil ikke sitte og se på at denne utviklingen fortsetter!

Må skapes

Private arbeidsplasser kan ikke vedtas — de må skapes. Det offentliges rolle skal være å oppmuntre og legge til rette. Dessverre er tilbakemeldingen fra gründere at de oppfatter offentlige myndigheter først og fremst som sand i maskineriet.

Venstre lanserer nå en kraftsatsing som vil kunne skape 25.000 nye bedrifter i Norge. Vi skal gjøre det enklere og billigere å starte opp et nytt selskap, og forbedre de sosiale rettighetene for folk som driver enkeltpersonforetak. Vi skal øke tilgangen på kapital, styrke det offentlige virkemiddelapparatet og satse på forskning og innovasjon.

Store utfordringer

Lav oljepris og klimautfordringene medfører store utfordringer for et land som har satset ganske ensidig på å være råvareleverandør. Løsningen på disse utfordringene er ikke stagnasjon, men fortsatt økonomisk vekst; grønn vekst.

Venstre er miljøpartiet med næringsvett. En stemme til oss er en solid støtte til de som våger å satse på å bygge vårt nye næringsliv.