• syab9669.jpg FOTO: SCANPIX

Dusjgaranti

Viser til innlegg i Fædrelandsvennen fredag 31. januar fra en hjelpepleier fra Kristiansand vedrørende min interpellasjon om å innføre en dusjgaranti, som gjør at beboere på byens sykehjem som ønsker det kan få ta seg en dusj etter eget ønske og behov.