Jeg tror folk vet bedre. Vi hadde nok ikke hatt verken en 10-årig grunnskole for alle eller rett til gratis videregående skole for alle hvis Høyre hadde fått bestemme.

At SV har et ambivalent forhold til nasjonale prøver, skyldes bruken av prøveresultatene slik Høyre tar til orde for, nemlig sammenligning av hvor gode skolene i kommunene er, med fokus på konkurranse. Det gir faktisk ikke disse prøvene eller andre kartleggingsprøver noe svar på. SV mener at nasjonale prøver bør være utvalgsprøver, nettopp for å motvirke rangering og konkurranse.

Billige poeng

Når media og partiet Høyre bruker resultatene for å score billige skolepolitiske poeng, er det misvisende og fordummende, og det gir befolkningen gal informasjon. SV vil at prøvene skal brukes til det de er ment til, nemlig å kartlegge den enkelte elevs nivå i de grunnleggende ferdighetene, for å kunne hjelpe eleven videre i sin utvikling av disse ferdighetene. SV vil ha god og riktig kunnskap både i skolen og om skolen. Da blir det altfor snevert med det fokuset nasjonale prøver har fått.

Det nytter vel lite å prøve å overbevise Høyre om at kunnskap er mer enn faktakunnskap og grunnleggende ferdigheter. Men når Høyres representanter sier i overskriften at de setter elevenes utvikling i sentrum, samtidig som resten av innlegget kun betoner viktigheten av resultatstyring med fokus på elevenes resultater på nasjonale prøver, tyder det på at Høyre har et svært snevert syn på kunnskap. SV har et vidt kunnskapssyn som rommer både faktakunnskap, praktiske og sosiale ferdigheter, holdninger og dannelse. Tester som kun fokuserer på elevenes faktakunnskap gir et altfor enkelt bilde av hvor god skolen er. SV mener at alle elever skal få utvikle sine evner, anlegg og interesser i fellesskolen. Og siden elever er forskjellige, må det bety fokus på både teoretiske og praktiske fag og emner.

Høyres fokus på konkurranse

Det er viktig at elevene og lærerne skal få arbeidsro til å jobbe med dette i skolen i stedet for å bruke tida til testing og øving til prøver. Tveiten Benestad og Vinje prøver å vri seg unna Høyres fokus på konkurranse. De kaller det en «mulighet til å sammenligne oss med hverandre». Hva er rangering og sammenligning godt for annet enn konkurranse? Dette har foreldre i Oslo forstått. En gruppe på Facebook som består av tett på 3000 personer, «Foreldreopprør mot Osloskolen», bør lyttes til! De er svært bekymret for sine barns helse og læreglede helt nede i småskolen. At Oslos skolemyndigheter avfeier disse foreldrenes bekymring, sier det meste om slike myndigheter.

Skolen skal samarbeide med alle foreldre, og alle foreldre skal tas på alvor. Partiet Høyre bør derfor være mer ydmyke i forhold til sin skråsikkerhet om at tester og konkurranse er løsningen for en god skole. I SV er vi sikre på at gode lærere med tid til å planlegge god undervisning for alle elever er en bedre vei å gå. Derfor vil vi ha flere lærere i skolen, en nasjonal norm for hvor mange elever hver lærer kan ha ansvar for i undervisningssituasjonen.

Vi vil også redusere antall tester til det antallet lærerne trenger for å kunne følge opp elevene. Lærerne må få tillit til å avgjøre slikt på faglig grunnlag. Det er derfor vi trenger godt faglig kvalifiserte lærere i skolen, og det har vi i Kristiansand. SV vil også styrke skolehelsetjenesten med flere helsesøstre for bedre å kunne hjelpe de elevene som sliter. Sterkere fokus på tester vil bare gjøre vondt verre.