• Artikkelforfatteren nevner University of Wisconsin, som består av 26 campus, og et desentralisert og inklusivt universitetssystem. Bildet er fra University of Wisconsin, Madison i forbindelse med Obamas presidentkampanje høsten 2012. FOTO: NTB SCANPIX

Telemark og Agder i ett universitet

En del ansatte ved både HiT og UiA har i avisene Varden og Fædrelandsvennen sagt klart fra at de ikke ønsker en sammenslåing. Noen har talt opp såkalte produksjonspoeng, og funnet ut at HiT ligger dårligere på skalaen enn UiA.